noordoostpolder logo hvc

Binnenkort wordt uw bak voor restafval omgeruild voor een nieuwe. Dit is nodig omdat de gemeente op 1 januari 2021 het recycle-tarief invoert. Wilt u een bak van 240 liter of 140 liter? U kunt uw keuze doorgeven in dit formulier.

Wat is het recycle-tarief?

Goed afval scheiden en minder restafval: beter voor het milieu en u kunt hiermee besparen op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Dat is het recycle-tarief. Het is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing.

Bent u een goede afvalscheider en heeft u weinig restafval? Dan betaalt u ook minder!

Om te kunnen monitoren hoe vaak u uw bak voor restafval aanbiedt, is de nieuwe bak voorzien van een chip. Deze chip registreert alleen wanneer de bak wordt geleegd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de hoogte van uw recycle-tarief te bepalen.

Begin juli heeft u een brief van de gemeente Noordoostpolder ontvangen. Hierin staat uw persoonlijke inlogcode. Wanneer u bent ingelogd, kunt u uw keuze voor het formaat bak doorgeven.